Search form

Biy 27

Pawulo bamuhekiri ku Loma

1Bu baholo nzeengulu dza kunata beetu ku Italya, baha Pawulo na maboroko makimi kuri mukuutu nkama bayongolo, nkuumbu yaandi Yulyo, mu mukaangu bayongolo wa Oguste. 2Beetu twanwaata mu bwaatu, bwa Adaramitino, bwaba kweende mu mabula ma Asya, mari mu teke mubu. Baba na beetu ngo Aristarako wa ku Makedonya wudzakalaa ku Tesalonika. 3Kiluumbu kyanama, beetu twatuula ku Sidoni. Yulyo waba hololo Pawulo mu bumuutu, wamuha miswa mu kwemono banduku baandi, mu kutaambula lubakusu lukaba na nzala lwo. 4Bu twayisika haho, twayende mu teteke dya simu dya Kiporo, mu ntoono kiteembu kyaba tubwaana, 5na beetu twataba mubu, bebele dya Kilikya na Pamfilya, na twasunduka ku Mira mya ku Likya. 6Haho, mukuutu nkama bayongolo bu kamono bwaatu bwa ku Alekanderi bwaba kweende ku Italya, nde wutunwaatisa mu bwo. 7Mu biluumbu byalaka, beetu twaba kweyende buke-buke mu maampa; na mu mpasi dzalaka beetu twatubuka ku teke bvula dya Kinido, ngo twasii bangusina kusunduka haho ko, mu ntoono kiteembu kyaba tukakisila. Beetu twayendekele mu teteke dya simu, twabwa ha kakati dya maampa dya Salemone, mu kutubuka ku Kerete. 8Mu mpasi, beetu twatubuka ku kibeendu ki bateela ti Masabu Mamabwete, bebele na bvula dya Lasaya.

9Ntaangu yalaka yaba yimwaaluta, na bwaba bweki bwabubi mu kweyendekele mu maampa, mu bukuri ntaangu ya loomi yaba yimwaaluta. Pawulo walubula, 10waleele kuri bo ti: "Banduku baami, me nyimono ti budyeengi bu, buri na nsisi, kari munu mu bitotolo ko, ngo se na mu kidziingu kya muutu-muutu mu beetu." 11Kasi mukuutu nkama waba bvuriri kusiila nsiitu mu munati na mu ngaa-bwaatu, ti na mu maba leele Pawulo. 12Ngo bukuri sabu dyaba bwa kulutisila pe ntaangu ya kyoosi, balaka baha kitsimi kya kuyisika haho, mu kuri ti kampe tutubukiri ku Foyiniki, sabu dya Kerete, ku teke sude bebele na weste na ku node bebele na weste.

Kiteembu kya makwa mu mubu

13Kiteembu kyadzuuna kyafumuna ku sude kyabeke kupeepe. Bo batsima ti lo beensi kwaaku; ngo bayende mu nzila ya Kerete. 14Mwaa-kidzika kyantele kiteembu kya makwa, ki bateelaana Erakilo, kyasangumuka. 15Kiteembu kyanata bwaatu, na bu twaba bwakusiila pe, twayendekele bunubwo. 16Bu twaba mu kuluta ku nsuku kibuma ki bateelaa Kawuda, mu mpasi dzalaka beetu twabangisini kaholo mwaa-bwaatu bwantele bwa lubakusu. 17Bakolokoso bwaatu bubwo mu misiinga mya lubakusu. Mu kubata kuri ti bakwiisa kutukoko natee ku Siriti, bo basundula bitsuri bya miti bikoobaanaa byakolokoso mu bwaatu, na bahemese bee yendekele mu kiteembu bunubwo. 18Kiluumbu kyaba nama, kiteembu bunu kyaba kyakiri mu kutuningisa. Baatu babeke kulooso bitotolo mu kuleengese bwaatu. 19Na mu kiluumbu kyabitatu, bo basundula makuunsi ma bwaatu mu myooko mya bo-meene. 20Mu biluumbu byalaka, ntaangu na bambwetete byasii pala ko; kiteembu kyasii kuluka ti mwaa-kwantele ko, na nsiitu ya kubvuuka yaba yeki yo pe.

21Byandya byaba bimwaawa na kidzika. Pawulo, bu kateleme ha kakati dya bo, waleele ti: "Ho! Banduku, bwaba bwayelemini ti beenu lunwiila; twaketyee kuyisika Kerete ko, mu kuhele kusuumbuka na kuhele kuhoomboso byobinso bi. 22Mu lumalu me nyiluloombo ti lwaatee kibakala. Kuri muutu mu beenu wufwa ko, ngo bunu bwaatu bubvukuna. 23Mukwongo, Nzaambi yi bakiri me, na yi nkoosalila me, mbasi yaandi yiisiryee kumonokono me, mu butsuku 24na yileeriryee kuri me ti: "Pawulo ya baa na boomo ko, ye yelemini kuteleme ha busu bwa Kayisari; na mono, Nzaambi wukusiiriri bweese na bobanso ba luri mu budyeengi. 25Hango nkuumbu, banduku beenee na kibakala, me nyiri na nsiitu mu Nzaambi; mamo ma kaleeriryee kuri me, sa mayirima. 26Buri bwabubwete ti tutelemee ha yulu kibuma.

27Butsuku bubwo bwaba bweki bwa kuumi na bina, na twaba tumwaawumuka wa Adirya. Mu kakati dya butsuku, bisari bya mu bwaatu, babaka kitsimi ti kampe tukokisiri bebele na butoto. 28Bo badiimba musundu, na babaka mankwaanga makuumi moolo; bu bayende ha mankula, babweese kudiimba, na babaka mankwaanga kuumi na mataanu. 29Bo bamono boomo, ti bwee tukakiri mu matari, basundula binko bina ku mambisa ma bwaatu, na basuka mutima ti nkani bwiisi buwasula mu kukya. 30Bisari bya bwaatu baba na nzala kuyitika; bu basundula mwaa-bwaatu bwa lubakusu, ku mutu bwaatu, bo kuleele ti binko bakwee yirika. 31Pawulo waleele kuri mukuutu nkama bayongolo na bayongolo ti: "Mbuti baatu ba bahele kuba munsa bwaatu, lo beenu lubangusina kubvuuka ko." 32Haho bayongolo batabula misiinga myaba myakolokoso mwaa-bwaatu bwa lubakusu na badipatula dyayende mu maampa.

33Tekesele bwiisi bukya, Pawulo wasyaamisa bobanso ti nkani badya, waleele ti: "Kiluumbu ki kyakuumi na bina, luri mu kukiinga na lwahele kudya. 34Hango nkuumbu me nyilusyaamisa mu kuholo byandya, bukuri mvuukulu yeenu yiri mu byo, na kuri ti lufu lumosi lwa mitu myeenu ludziimbila ko." 35Nde kaleelaa mimyo, waholo mpa, wabvutula matoondo kuri Nzaambi, ha busu bwa bobanso, na bu kabukuna, wabaandika kudya. 36Bobanso babaka makwa, na bo se baholo byandya mu kudya. 37Munsa bwaatu, twaba nkama dzoolo na makuumi nsaamu na baatu basaamunu. 38Bu bayukuta, bo balooso masaangu mu mubu mu kuleengese bwaatu.

Ndyaamunu bwaatu

39Bwiisi bu bwakya, basii bweese kuyaaba butoto ko, ngo batalila mwaa-waanga diri na kibeendu kyapalila munyeenge. Bo bakaanga kitsimi kya kweende ku simu, mbuti babangusini kusindukila bwaatu. 40Bu bapatula binko, bayende ha yulu mubu, mu ntaangu yomosi, banyanguna misiinga mya kisuunguki, bataanda nsaanda ya ku mankula ma bwaatu, mpisi heki kiteembu kibasindukila ku simu. 41Bo babwa ha kikuma kya munyeenge, kiri ha kakati dya mubu; bo basaka bwakweendekile ku simu, ngo mutu wakakimina kunsa munyeenge, bwaatu bwaba bwa kutembekele pe. Kitsuri kya mambisa kyatsyaamuka mu ntoono makwa ma[mipaku]. 42Kutya kwa bayongolo kwaba ti badzusa maboroko, mpisi heki ti dimosi dihele kubwa mu mubu na kubvuuka ha mambisa ma kutsaya. 43Mukuutu nkama bayongolo bu katiiri kuyitikisa Pawulo, wabakabikisa kitsimi kikyo. Nde watuma kuri babo babangusina kutsaya, mu kubwa batete mu maampa na beende ku simu. 44Heki mu babo basiiri, babamosi basalila mabaya, bakaka basalila mabaya ma bayisila mu bwaatu. Bubwo bobanso batubuka ku simu, mpee-mpolo.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index