Search form

Biy 3

Kikata kyatsinukusu

1Petelo na Yowane baba toomboko ku Nzo-nzaambi, mu kilookolo kyawa kya lusaambulu. 2Mu mpisi kiluumbu, baatu baba nataana mubakala mosi, wabutuka kikata, na baba musuusaana, ha mweelu Nzo-nzaambi, wubateelaa ti «Wamubwe», mu kuloombo lubakusu kuri baba kotaana mu Nzo-nzaambi. 3Nde bu kamono Petelo na Yowane beki saka kukoto mu Nzo-nzaambi, wabaloombo lubakusu. 4Petelo bo na Yowane bamusungumina kisoosi, tumi Petelo wamuleele ti: «Tala beetu.» 5Muutu wunde wayirika kubatala, na wakiingila ti kampe bakiri kitotolo kuri bo. 6Petelo waleele ti: «Me nyahele na mboongo, nyahele na woolo; ngo bi nyiri na byo, bibyo nyikuha; mu nkuumbu Yesu Kiristo wa ku Nadzareti, [teleme na] dyaata!» 7Bu kamukwaata mu koko kwa lubakala, nde wamutelemese; hanaho se kinamu kyaandi na makonsi maandi mabaka makwa. 8Bu kadya nkaaka, wateleme, wadyaata, na wakoto kintwaari na bo mu Nzo-nzaambi, wadyaata, wadumuka mankaaka na wadumusa Nzaambi 9Baatu bobanso bamumono kuri, wu kweyende na wu kwedumusa Nzaambi. 10Baatu baba bamuyaari, ti nde wabee loombaana lubakusu ha mweelu Wamubwe, wa Nzo-nzaambi, babwiilila nkinkuuka na bakimuka mu mamo mayirimini mu nde.

Dzoonsolo Petelo munsa Nzo-nzaambi

11Muutu wunde wakaangama na Petelo na Yowane, na baatu bobanso bakuka hari bo, ha mweelu wu bateelaa «Wa Solomo», bakimuka. 12Petelo bu kamono wabvutula kuri baatu ti: «Baatu ba Isaheli, ha buri luri mu kukimuka mamama? Bukuri nki beenu luri mu kutala beetu, kuri bunu ti mu mpinu dza beetu-meene, bunu pe mu kinzaambi, beetu tusiiri ti muutu wu keyende? 13Nzaambi ya Abalaami, [Nzaambi] ya Isaki, na [Nzaambi] ya Yakobe, Nzaambi ya bataayi beetu, keembisiri kisari kyaandi Yesu, wu lwayekiri, na wu lwatunini beenu ha busu bwa Pilato, koomosoko nde waba watsima kumupatula; 14kasi beenu lwatuna wangisi na wasuunguma, na lwaloombo balupatukila mudzusi. 15Beenu lwadzusiri mfumu bumwooyo, ngo Nzaambi wamufulukisi mu bafwa, beetu turi bambaangi ba nde. 16Mu ntoono kanyi mu nkuumbu yaandi, wu lumono beenu wu, na wuluyaari, katsiinikini, na mu kanyi didyo, nde kataamburi makwa ha busu bwa beenu-banso.»

17«Ngo mu lumalu bampaangi, me nyaari ti kunsa lubu beenu lwasii mamo, bwobumosi bamfumu ba beenu se; 18mamo ma tekisiri kuyaabisa Nzaambi mu minwa mya babikiri bobanso, ti Kiristo dyaandi sa kamono mpasi, nde wamakukisiri. 19Hango, yiingeenu madyeele na seenee kanyi, mpisi heki masumu ma beenu maba mayaalu, 20na mpisi heki mantaangu ma mpuumunu mafumuna kuri Mfumu miisa, na kaheeke mu ntoono beenu, wunde wu kalutaasiri, Kiristo Yesu. 21Nde yulu kabweese kutaambula, natee ntaangu yi babweese kuyirika byobinso byamoono, bwa dzoonsiri Nzaambi mu minwa mya babikiri baandi bangisi, kuholosono mantaangu mahele kuwa. 22Moose waleele ti: "Mfumu Nzaambi sa katelemese, mu ntoono beetu, mubikiri ha kakati dya bampaangi beenu, wuri bunu me; luyelemini kumuywiila mu momanso ma kaluleele. 23Mpisi wunde wuhele kuywiila mubikiri wunde, sa kaba wayisila ha kakati dya baatu." 24Na babikiri bobanso, kuholosono Samweli, na babo banemi, badzoonsolo mu biluumbu bi. 25Beenu luri baala ba babikiri, na ba lulelusunu lwasiiri Nzaambi na bataayi beenu, ha kabaleele kuri Abalaami ti: "Mu babutuka mu ye, makaanda momanso ma ha butoto, sa maba masakumunu." 26Kuri beenu Nzaambi katekisiri kutelemese kisari kyaandi; nde wamuheeke mu kusakumuna beenu, mpisi muutu-muutu mu beenu, kasiisa bubi bwaandi.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index