Search form

Biy int

Nkotulu

Mukaanda wa Biyiriki bya bantumu, ngo mukaanda wamyoolo watina Luka. Mu mukaanda waandi watete, Luka wadzoonsolo mu kini kidziingu kya Yesu, kya ha butoto. Kuholosono nyendukulu Yesu ku yulu (1.1-11), Yesu wahele kubweese kuba mu lunyutu lwa muswinyi, ha kakati dya bayiki baandi. Mu bubwo, mukaanda wa Biyiriki bya bantumu kadzoonsolo mu mbandukulu dibuundu: Yesu wuri ha kakati dya dyo mu Mpeeve yaandi, yisalila mu bayiki.

Mya leele Luka myaluula mu bumwooyo. Bamono bunu bwa bandikila mabuundu ma Kiristo ha kakati dya Bayudayo (na ntumu Petelo), busiiri ku Yerusalemi, bunu pe ha kakati dya bahele Bayudayo, busiiri ku Antyoke, ku Korinto bunu pe ku Filipo. Bari mu kudzoonsolo se mu ntumu Pawulo mu budyeengi bwaandi bwa nyikusulu Musamu Wamubwete. Luka wudzoonsolo seenee mu Dibuundu dyamoono dyabwanikina na mpasi dza bitsuumbu-bitsuumbu, na bu dyabangusini kuha mamvutu mu mpasi dzidzo, mu bweese bwa Mpeeve ya Mfumu.

Mukaanda wusoongo na pwelelee bunu bu kwelaandila misamu (1.8):

– mbandukulu dibuundu dyatete, ku Yerusalemi, ha mambisa ma nangukunu Yesu ku yulu (1.1-8.3);

– nsyamukunu Musamu Wamubwete mu kitsuri kya nsi kyasiiri (8.4-12.25),

– tumi mu nsi ya Mediterane natee ku Loma, bvula dyatete dya nsi ya bari Loma (13.1-28.31).

Mukeensu, wayaabusu mu nsi Yansiina wayabakana, bakufuka nde mu nyikusulu na mu nzoonsolo dza bantumu.

Mu myominso mimyo, wuni Yesu kitsu bari mu kusoongo kuri Bayudayo na kuri bahele kuba Bayudayo. Mpeeve yikwetwaalisa bantumu, mu mitariri nyikusulu na biyiriki bya Yesu.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index