Search form

Yow 10

Nkuma ya mutari bimeeme

1Yesu waleele ti: «Mu ngwanwa mu ngwanwa, me nyiluleele: wunde wahele kukotolo kunsa lupaangu lwa bimeeme ha mweelu, ngo nde kunwaatina ha kibeendu kikimi, lo nde ngaa-kwiibi na nde ngaa-bumfuna. 2Ngo kasi wunde wukotolo ha mweelu, lo mutari bimeeme. 3Mukebi-mweelu lo wumudzibukiri mweelu, na bimeeme biyukiri mbeembu yaandi. Nde wuteelaa bimeeme byaandi mu mankuumbu maaku, na wubinataana ku mbasi. 4Kamanaana kupalisa bimeeme bya nde-meene, nde yookiri ku mankula, na bimeeme bikwemunama, bukuri byo biyaari mbeembu yaandi. 5Ngo kasi, byo ka biri namina munzeense ko; byo lo kusaa kuyitika la na nde, bukuri byo byahele kuyaaba mbeembu ya banzeense.»

6Yesu wabaleele nkumu yiyo, ngo kasi bo basii kubakula ma kaba baleele ko.

Yesu, mutari wamubwete

7Yesu wabweese kuleele ti: «Ngwanwa mu ngwanwa, me ngo mweelu bimeeme. 8Bobanso batekisiri kwiisa [na me], bangaa-kwiibi na bangaa-bumfuna; ngo bimeeme byasii kubaywiila ko. 9Me ngo mweelu: mbuti muutu kotiri mu me, lo sa kabvuuka, sa kakoto, sa kapala, na sa kabaka mbyandya. 10Ngaa-kwiibi nde kwiisa mu kunu kuri ti, kayiba, kakeke na kadzusa. Ngo me nyayisa mu kuri ti, bimeeme biba na kidziingu kya buukula. 11Me ngo Mutari wamubwete; mutari wamubwete, wuhaanaa kidziingu kyaandi mu ntoono bimeeme byaandi. 12Wunde wusala mu nzala mboongo, wahele mutari, bimeeme biri bya nde ko, kamonaa ngo-mbulu yikwiisa, yekiri bimeeme na yitikiri; ngo-mbulu wubibwiiriri na wubitsyamikisi, 13bukuri wunde wutaambula mufutu, kari na munyoongi mu bimeeme ko. 14Me ngo mutari wamubwete, me nyaari bimeeme byaami, na bimeeme byaami se binyaari, 15bunu bu nyaabiri Taata, me se bunubwo nyaabiri Taata, na me nyiha kidziingu kyaami mu bimeeme byaami. 16Me nyiri na bimeeme bikimi biri byahele mu lupaangu lumalu. Bibyo se me nyelemini kubitwaala, sa byayuka mbeembu yaami, byobinso sa byaba mpuumbu mosi na mutari se mosi. 17Hango nkuumbu, Taata tiiri me, bukuri me nyiha kidziingu kyaami mu kubweese kukiholo. 18Kuri muutu ti mosi ko wuholo me kyo, ngo kasi me-meene nyikiha. Me nyiri na lutumu mu kukiha, na nyiri na lutuma mu kubweese kukiholo. Lutumu lulwo, me nyataambula lwo kuri Taayi dyaami.»

19Nkabunu yabweese kubwa ha kakati dya Bayudayo mu ntoono maampu mamo. 20Balaka mu bo baba leelaa ti: «Nde wuri na mpeeve yayibi, nde walawuka, buri luri mu kumuywiila?» 21Bakaka baba leelaa ti: «Maampu mamo mari ma muutu wuri na mpeeve yayibi ko. Buri mpeeve yayibi lo yidziburi miisu mya bafwa miisu?»

Yesu bamubisa

22Yaba ntaangu ya kyoosi, na munkeembu wa Lusakumunu lwa Nzo-nzaambi watubuka ku Yerusalemi, 23Yesu waba mu kweyende munsa Nzo-nzaambi kunsa saansi dya Solomo. 24Bayudayo bamudyengekele na bamuleele ti: «Natee mu nkya ntaangu, ye wutala beetu tukwedunga? Mbuti ye ngo Kiristo, lo wutuyaabisa na pwelelee.» 25Yesu wabvutula kuri bo ti: «Me nyiluleeriryee na beenu lwahele kusa kanyi. Biyiriki bi nyiri mu kusa me, mu nkuumbu Taayi dyaami, bibyo biteele me kimbaangi. 26Ngo kasi beenu lwahele kusa kanyi, bukuri beenu luri bimeeme bya me ko. 27Bimeeme bya me biyukaa mbeembu yaami, me nyibiyaari, na byo binamaa me. 28Me nyiha kidziingu kyahele manunu kuri byo, byo biri mfwiilu ko kwakinkulu, na kuri muutu wubipfula mu myooko mya me ko. 29Taata wampa byo, bvuriri makwa na myominso; kuri muutu ti mosi ko wupfula byo mu myooko mya Taata. 30Me na Taata, turi mosi.»

31Bayudayo babweese kunaanguna matari mpisi bamulata. 32Yesu waleele kuri bo ti: «Biyiriki byalaka byabibwe byafumuna kuri Taata, me nyalusoongiri. Mu nkya kiyiriki mu byo, beenu lusaka kudzusila me mu matari?» 33Bayudayo babvutula kuri nde ti: «Beetu twahele kudzusa ye mu matari mu ntoono kiyiriki kyakibwete, ngo mu ntoono nsaanunu, na bukuri ye muutu ye-meene weki ba Nzaambi.» 34Yesu wabvutula kuri bo ti: «Buri dyahele kutina mu mangisi ma beenu ti: Me nyaleeriri ti: "beenu banzaambi?" 35Mbuti diri dyangwanwa ti matinu makootelaa banzaambi babo bakooyukaa Maampu ma Nzaambi, lo matinu mayalaka ko, 36kuri wunde wuri Taata wamusakumuna na wamuheeke ha nsi, beenu luleele ti: ye wusaana, bukuri me ndeeriryee ti: Me nyiri Mwaana Nzaambi? 37Mbuti me nyahele kuyirika biyiriki bya Taayi dyaami, lo yaa lusa kanyi mu me ko. 38Ngo mbuti me nyiri mu kubiyirika, ti hayuku lwahele kusiila kanyi mu me, lo seenee kanyi mu biyiriki, mpisi heki beenu lubakula na luyaaba ti Taata wuri mu me, na me nyiri mu Taata.» 39[Haho] bo babweese kusaka kumusiimba, na nde wapatuka mu myooko mya bo. 40Nde wabweese kweende ku simu dyakaka dya nyari ya Yorodani, ha kibeendu kyaba botikaana Yowane hatete, na nde wadzakala kukwo. 41Baatu balaka bayende kuri nde, na baleele ti: «Yowane kasii yirika kidiimbu ti kimosi ko; ngo kasi momanso ma kaleeriri mu muutu wumawu mangwanwa.» 42Baatu balaka basiila kanyi mu Yesu ha kibeendu kikyo.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index