Search form

Yow 16

1«Me nyiluleeriri mamo, mpisi heki luhele kubumina makya. 2Bo sa balubingisa mu manzo-mankutukunu; na ntaangu yiri mu kwiisa yiri baatu badzusa beenu lo bubatsima ti, Nzaambi bari mu kusalila mu kiteesu kya bubwo. 3Sa bayirika mamo, bukuri bahele kuyaaba Taata, na me. 4Ngo nyiluleeriri mamo, mpisi heki ha tubuka ntaangu yiyo, beenu lubaambukila dyo mwooyo, ti me nyaluleeriri.»

Kisalu kya Mpeeve Yangisi

«Me nyasii kululeele dyo ha mbandukulu ko, bukuri me nyabeeri nyakiri na beenu. 5Mu lumalu, me nyeki mu kweende kuri wunde wampeekiri, na kuri ti mosi mu beenu ko wufuula me ti: "Kuri wuri mu kweende?" 6Ngo, ngebe dziluuriri mu mitima myeenu, bukuri me nyiluleeriri mamo. 7Ngo me nyiluleele ngwanwa; kuri ndaandu kuri beenu ti me nyeende. Bukuri, mbuti me nyahele kweende, lo Mukariri kakwiisa kuri beenu ko. Ngo mbuti me nyeensi, lo me sa nyamuheeke kuri beenu. 8Na nde bu kakwiisa, sa kasa kuri ti baatu baba na mbakukulu mu mitariri masumu, nsungumunu na mutsuundu. 9Mu mitariri masumu, bukuri bo bahele kusiila kanyi mu me; 10mu mitariri nsungumunu, bukuri me nyiri mu kweende kuri Taata, na lubweese kumono me ko; 11mu mitariri mutsuundu, bukuri Mfumu ya nsi yimayi weki watsuundusu.»

12«Me nyakiri na myalaka mya kululeele, ngo lubangusina kukuunda myo mu lumalu ko. 13Mu ntaangu yi kakwiisa, Mpeeve Yangwanwa, sa kalutwaalisa kunsa ngwanwa yoyinso, bukuri nde kadzoonsolo mu nde-meene ko, ngo sa kadzoonsolo mu momanso ma kari kayuka, na sa kaluyaabisa, misamu mikwiisa. 14Nde sa kakeembese me, bukuri sa kaholo mya me, na sa kaluyaabisa myo. 15Byobinso bya Taata, bya me; hango nkuumbu me ndeeriryee ti nde sa kaholo mya me, na sa kaluyaabisa.»

Ngebe sa dzakituka kiminu

16«Mwaa-ntaangu yantele, ka lubweese kumono me ko; mwaa-ntaangu yikimi, sa lwabweese kumono me.» 17Ngo babamosi mu bayiki baandi, balelesene bo na bo ti: «Ti nki kari mu kuleele kuri beetu: "Mwaa-ntaangu yantele, ka lubweese kumono me ko; mwaa-ntaangu yikimi, sa lwabweese kumono me?" Na ti: "Me nyikweende kuri Taata?" 18Hango bo baleele ti: Bukari mu kuleele ti: "Mwaa-ntaangu yantele" lo mambangukulu ti kwe? Twahele kuyaaba mu nki kari mu kudzoonsolo.» 19Yesu kayaaba ti, bo baba na nzala kumuha bifuuri, waleele kuri bo ti: «Beenu lufulusina beenu na beenu mu mimyo mi ndeeriri me ti: "Mwaa-ntaangu yantele, ka lubweese kumono me ko; mwaa-ntaangu yikimi, sa lwabweese kumono me?" 20Ngwanwa mu ngwanwa, me nyiluleeriri: beenu sa lwadila na sa lwayaya, ngo nsi bu yiba mu kiminu, beenu sa lwaba mu ngebe, ngo ngebe dzeenu sa dzakituka kiminu. 21Mukyeetu habaana weki mu kubutaa, lo wuri na ngebe, bukuri ntaangu ya kumono mpasi yi mwaatubuka mu nde; ngo mbuti mwaana mwabutuka, lo nde dzimbikini misoongo, mu kiminu kya muutu wu mwaakwiisa mu nsi. 22Hango nkuumbu, beenu mu lumalu luri na ngebe; ngo me sa nyabweese kulumono, na mitima mya beenu sa myamono kiminu; na kiminu kya beenu kuri muutu wuyisila kyo ko.»

23«Mu kiluumbu kikyo, beenu lubweese kuha me kifuuri ti mu musamu mosi ko. Ngwanwa mu ngwanwa, me nyiluleele: bibyo biluloombo kuri Taata mu nkuumbu me, sa kaluha byo. 24Natee mu lumalu, beenu ka lwaloombiri kitotolo ti kimosi ko, mu nkuumbu me. Loombeenu na beenu sa lwataambula mpisi heki kiminu kyeenu kiba kyakuka.»

Yesu wabwiisa nsi

25«Me nyiluleeriri myominso mimyo mu mankuma. Kilookolo kiri mu kwiisa kiri me mbweese kuludzoonsolo mu mankuma ko, ngo me sa nyaluyaabisa mi tariri Taata kwa bupwelelee. 26Mu kiluumbu kikyo, beenu sa lwaloombo mu nkuumbu yaami, ngo me nyahele kululeele ti, me sa nyaloombo kuri Taata mu ntoono beenu; 27mukwongo nde-meene Taata wulutiiri, bukuri beenu lutiiri me, na luri na kanyi ti me nyapalila mu Nzaambi. 28Me nyapalila mu Taata, na nyayisa ha nsi; me nyeki bweese kuyisika ha nsi, na kweende kuri Taata.» 29Bayiki baandi bamuleele ti: «Mono, mu lumalu ye weki dzoonso kwa bupwelelee, ye wahele kuta nkuma ti mosi. 30Mu lumalu, beetu tuyaari ti ye yaari myominso, na wahele na nzala ti, muutu kakufuula. Mu didyo, beetu turi na kanyi ti, ye wapalila mu Nzaambi.» 31Yesu wabvutula kuri bo ti: «Hango ha lweki sa kanyi? 32Mono, kilookolo kiri mu kwiisa na kimwaatubuka, kiri sa lwaba lwatsamikisa, muutu-muutu ku nzo yaandi, na beenu sa lwasiisa me, me-kaka. Ngo me nyahele kuba me-kaka, bukuri Taata wuri kintwaari na me. 33Me nyiluleeriri misamu mimyo, mpisi heki luba na kiyeengi mu me. Beenu luri na mpasi ha nsi, ngo lwaatee kibakala, me nyabwiisiri nsi!»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index