Search form

Mal 7

Yesu na kikulu kya bankaaka

(Mat 15.1-9)

1Bafarisi na mwaa-ndaambu batini ba mangisi bafumini ku Yerusalemi bakutukina hari Yesu. 2Bo bamono babamosi mu bayiki ba Yesu, bakwedya byandya na myooko mya mviindu, haho lo ti myahele kuswaaka.

3Mukwongo, Bafarisi bunu buri Bayudayo bobanso, badyaana kwahele kuswaaka myooko natee mu mambongono ko, mu kubvumina kikulu kya bakuutu. 4Mbuti bafumini ha kibeendu bya bobanso, lo bakiri kuswaaka myooko tumi badya. Bari na bifu bikimi byalaka bi bari bataambula, bi bakoobvuminaa busiiri: nswaakulu mambasa, bisa byansoongo, nkoombo [na mankwaala].

5Bafarisi na batini ba mangisi bafuula Yesu ti: «Bayiki ba ye buri bari kikulu kya bakuutu kubvumina pe, bo kwedya byandya na myooko myamviindu?» 6Yesu wabvutula kuri bo ti: «Esaya nkati wabikuri kwa kwakubwete, mu ntoono beenu bangaa-bumpitu-bumpyoongo, bunu bu diri dyatinu [ti]:

"Kaanda dimadi dikiinsa me mu bibori;

ngo kasi mutima mya bo miri la na me.

7Kwa buunu bo bari mu kwensaambila.

Nyikusulu dzi bari mu kweyikisa

mangisi ma kimuutu."

8Bu lubwoongiri mangisi ma Nzaambi, beenu lukaangimini mu kikulu kya baatu!»

9Nde wabweese kubaleele ti: «Beenu luyaari nkati kunyaafunaa mangisi ma Nzaambi, mu kukebe kikulu kya beenu-meene! 10Mukwongo, Moose waleele ti: "Kiinsa taayi dyaaku na nguri yaaku". Na ti: "Wunde wubula mampopi kuri taayi bunu pe kuri nguri, lo manunu lufwa." 11Kasi beenu lukweleele ti: "Mbuti muutu leeriri kuri taayi bunu pe kuri nguri ti: "Bibyo bi nketi kuha ye, bunu lubakusu kolobani diri", haho lo ti "kikabu kya kuha kuri Nzaambi." 12Beenu lumutala, kuri wahele kuyirika kitotolo ti kimosi, kuri taayi bunu pe kuri nguri. 13Beenu luyalaana Maampu ma Nzaambi, mu kuyiingisa kikulu kyeenu, ki luri mu kweyikisa; misamu myalaka luri mu kweyirika mya bubwo.»

Bitotolo bikoosumunaa muutu

(Mat 15.10-20)

14Yesu wabweese kuteele mpuumbu baatu, wabaleele ti: «Ywiilee me beenu-banso na bakuleenu. 15Kuri kitotolo ko kya ku mbasi, kiri kikotaana mu muutu, lo kimusumuni. Ngo kasi bisumunaa muutu, bipalaa mu muutu.» [16]

17Yesu kamanaa kukoto mu nzo, kuri weki la na mpuumbu, bayiki baandi bamuha kifuuri mu mitariri nkuma. 18Nde wabvutula kuri bo ti: «Buri beenu se lwahele na madyeele? Lwahele kubakula kuri ti byobinso bya ku mbasi bikotaana mu muutu, lo byahele kumusumuna, 19bukuri byahele kukoto munsa mutima waandi, ngo munsa mwooyo, tumi byeki pala ku mutsyeeku, mu didyo, byandya byobinso byatsyeemeke?» 20Nde wabweese kuleele ti: «Mamo mapalaa mu muutu, mamo masumunaa muutu. 21Bukuri mu mitima mya baatu, mu palaana bitsimi byabibi: buyala, kwiibi, munzusu baatu, 22kimpala, ntiki-mboongo, mamabi, mawunu, kisaangila, miisu-mbengele, nsaanunu, masiiku, buwulu; 23momanso mamabi mamo, mapalaa mu muutu na mamusumunaa.»

Mukyeetu wa munzeense wasa kanyi mu Yesu

(Mat 15.21-28)

24Yesu kayisikaa ha kibeendu kikyo, wayende mu mankoonsi ma Tiro. Bu kakoto mu nzo mosi, nde kasii tya ko ti, muutu ti mosi kayaaba, ngo kasii bangusina kuba wasweeme. 25Hanaho, mukyeetu mosi, waba na mwaana wa mukyeetu waba na mpeeve yayibi, bu kayuka dyo, wayisa na wabwa ha miilu mya Yesu. 26Mukyeetu wunde waba Muhelene, wabutukila ku Fenisi dya Sirya. Nde wayingukila Yesu mpisi kapalisa mpeeve yayibi yaba mu mwaana waandi. 27Yesu waleele kuri wa mukyeetu ti: «Hemeseeti mwaa-baala bayukuta, bukuri bwahele bwabubwe mu kuholo mampa ma baala, na kutuba mo kuri bambwa.» 28Mukyeetu wabvutula na waleele kuri Yesu ti: «Mfumu, mwaa-baala ba bambwa se bakoodyaana bisyele bya mampa ma baala ku nsuku taabala.» 29Yesu waleele kuri nde ti: «Mu ntoono ma leeriri ye mamo, yende kwaaku, mpeeve yayibi yipariri mu mwaana waaku.» 30Bu kabvutuka ku nzo yaandi, mukyeetu wamono mwaana wabwoongulu ha yulu mbuka, na mpeeve yayibi yapala.

Yesu watsinikisa baba

31Yesu wabweese kusisa nkoonsi ya Tiro, walutila ku Sidoni, kunsa mumvuka wa mabula kuumi, mu kweende ku mubu wa Ngalili. 32Baatu banata kuri Yesu muutu wafwa makutu, wuri na mpasi mu kwedzoonso. Bayingukila Yesu mpisi kamutetekile myooko. 33Yesu wamunata ku lumperi, ha nde mukaka, la na mpuumbu, wamusoko mileembu mu makutu, waboloso mileembu mu mante maandi, na wabelemene ludima lwa mubeeru, 34Yesu watala ku yulu, wanana muwuumunu waandi, na waleele kuri mubeeru ti: «Efata» haho lo ti: «Dzibuma!» 35[Hanaho], makutu maandi madzibuma, lulyeele lwa ludima lwaandi lwa nyanguka, na wadzoonso kwakubwete. 36Yesu wadika baatu, ti yaa bayaabisa kuri muutu ti mosi ko. Ngo bu kabadika, bo kusa kuhamisa kutsamukisa mvuumfu. 37Baatu bamono dyo dyankimukunu yalaka na baleele: «Nkati momanso ma kari mu kweyirika mamabwete. Nde wuyukusa bafwa makutu na wudzoonsoso mababa.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index