Search form

Mat 24

Yesu wayaabisa nsyamukunu Nzo-nzaambi

(Mal 13.1-2; Luk 21.5-6)

1Yesu bu kapala mu Nzo-nzaambi, wayende. Bayiki baandi bakokosolo kuri nde, mu kumusoongo bwa tuungila Nzo-nzaambi. 2Nde bu kabaangula mbeembu, waleele kuri bo ti: «Buri beenu lwahele kumono byobinso bi? Mbasi-tsuku kusaala tari ha yulu tari, hamaha ko, dihele kuba dyatsyaamunu.»

Mpopi na nwanusunu

(Mal 13.3-13; Luk 21.7-19)

3Bu kaba wadzakala ha yulu mulaandu wa Mi-olive, ha nde-kaka, bayiki baandi bakokosolo kuri nde, bamuleele ti: «Leele beetu, mu kya mantaangu mamo mayirima, na nkya kidiimbu kiyaabisa nyisulu ye, na manunu ntaangu.» 4Yesu wabvutula kuri bo, waleele ti: «Seenee madyeele, muutu ka kwiisa kuluwumuna. 5Bukuri balaka sa biisa mu nkuumbu yaami, na sa baleele: "Me ngo Kiristo!" Na sa bawumuna baatu balaka. 6Beenu sa lwayuka midziingu, na kiyomo kya midziingu. Beenee naana, na ya lubwilikila kinkuuka ko, bukuri mamo mayelemini kutubaka, ngo yakireeti kuba pe manunu. 7Mukwongo, mansi na mansi sa manwaana, na bimfumu na bimfumu sa byanwaana; sa kwaba nzala, na butoto sa yatembele mu mampele malaka; 8Myominso mimyo ngo mbandukulu misoongo mya mbutulu. 9Hanaho, bo sa baluyekele mu nkwamusunu, sa baludzusa na makaanda momanso sa malubele mu ntoono nkuumbu yaami. 10Hanaho, baatu balaka sa babwa, sa bayekele bambaasi bo na bo, na sa bebelesene bo na bo. 11Babikiri balaka bampya sa bateleme, na bawumuna baatu balaka. 12Mu ntoono yiri ti bubayi sa bwabutuna, ntiilu ya balaka sa yahotomoko. 13Wunde wunamitini natee manunu, sa kabvuuka. 14Musamu Wamubwete wa Kimfumu sa kaba wayikusu mu nsi yansiina, mpisi kiba kimbaangi kuri makaanda momanso, heki tumi manunu yiisa.»

Mpasi dzadzinene

(Mal 13.14-23; Luk 21.20-24)

15«Hango mbasi-tsuku di lumono beenu "misamu myahele bwa kukuundila", bari mu kumiyirika ha kibeendu kyangisi, bwaba leele Danyeli mubikiri, lo wunde wutaanga kabakula. 16Haho, babo bari ku Yudaya, bayitika ku yulu milaandu. 17Wunde wuri ku yulu nzo, yaa kasunduka, mu kuholo bitotolo biri mu nzo yaandi ko. 18Na wunde wuri ku manseke yaa kabvutuka ku mambisa ko mu kweeholo kinkuta kyaandi. 19Kyaari kuri bakyeetu baba na mayimi, na babo bakwenwiisa baala mabeene, mu biluumbu bibyo. 20Saambileenu mpisi heki nyitukulu yihele kuba mu ntaangu ya kyoosi, na mu kiluumbu kya mpuumunu. 21Haho mbasi-tsuku haba mpasi dzadzinene, dziri kwabee dza bubwo ko, kuholosono ku babaandikiri nsi kuyirika natee mu lumalu, na dza bubwo ka dzibweese kuba ko. 22Mbuti bahele kukufika biluumbu bibyo, lo muutu ti mosi kabvuuka ko; ngo mu ntoono basoolu, biluumbu bibyo sa byaba byakufuka. 23Hango, mbuti muutu wululeeriri ti: "Mono Kiristo wuri hamaha", bunu pe "wuri hanii", yaa lusiila kanyi ko. 24Bukuri babo bari Kiristo dyampya na babikiri bampya sa bateleme. Bo sa bayirika bidiimbu byabinene na bimaangu, mu kiteesu kya kuwumuna, mbuti bwakuka basoolu. 25Mono, me tekisiri kuluyaabisa. 26Ngo mbuti baluleeriri ti: "Yukee, wuri ku nsi yankatu", yaa lupala ko; "Yukee, wuri kunsa bihekiri", yaa lusa kanyi ko. 27Mukwongo, bunu bu palilaa nseremi ku palilaa ntaangu na kuseme natee kudyaaminaa ntaangu, bunubwo se buba nyisulu Mwaana muutu. 28Haho ha ba kibulu kyafwa, hanaho se ha kutukinaa bango-noni.»

Nyisulu Mwaana muutu

(Mal 13.24-27; Luk 21.25-28)

29«Hanaho, ha mambisa ma mpasi dza biluumbu bibyo, ntaangu sa yaba mampimbisi, na ngoondo yibweese kuha mweese waandi ko, na bambwetete ba ku yulu sa basonoko, na mpinu dza mayulu sa dzibwa. 30Haho, kidiimbu kya Mwaana muutu kimonoko mu mayulu, na baatu ba bitsuumbu byobinso biri ha butoto sa bateeteke myooko mu yulu mitu, na sa bamono Mwaana muutu wunangukina ku yulu, na kwiisa mu matuti, mu mpinu na mu nkeembu yayinene. 31Nde sa kaheeke bambasi baandi, na mvumvuri yayinene, na bo sa bakutukisa ba nde ba kari kasoolo, mu manto ma butoto mo mana, kuholosono mu manto ma mayulu mamosi natee mu manto makaka.»

Nkuma ya mungenge

(Mal 13.28-31; Luk 21.29-33)

32«Bakulee nkuma ya mungenge: Mitu mya bimpaala habaanaa myeki myamoono, na makaya maparidi, lo beenu luyaari ti ntoombo yikokisiri. 33Bwobumosi, beenu se ha lumono momanso mamo, lo yaabee ti nde kokisiri ha myeelu. 34Mu ngwanwa me nyiluleeriri, kiseendu ki ka kiri ndutula ko, natee momanso mamo mayirimini. 35Yulu na butoto sa byalabuka, ngo maampu maami ka mari ndabukulu ko.»

Wunu Nzaambi kitsu yaari ntaangu yampotulu

(Mal 13.32-37; Luk 17.26-30, 34-36)

36«Mu ntoono ya kiluumbu kikyo na kilookolo, kuri muutu wuyaari ko; ti bambasi ba mayulu, ti Mwaana, ngo wunu Taata kitsu yaari. 37Bunu bwaba biluumbu bya Nowa, bunubwo se buba nyisulu ya Mwaana muutu. 38Bunu bwaba baatu [babo], mu biluumbu tekesele mbuukulu maampa yikwiisa, badya, banwa, bakweele na bakweelese, natee kiluumbu kyakotiri Nowa mu bwaatu. 39Bo baba bahele kuyaaba, natee kwayisiri mbuukulu maampa na ku yanata bobanso. Bunubwo [se] buba nyisulu Mwaana muutu. 40Haho, mu baatu boolo mbasi-tsuku baba ku manseke, mosi baholo, mosi basiisa. 41Mu bakyeetu boolo bari mu kunyika mankono ha yulu tari, mosi baholo, mosi basiisa. 42Ngo, beenee naana, bukuri lwahele kuyaaba Mfumu yeenu, nkya kiluumbu kakwiisa. 43Beenu luyaari ti, mbuti ngaa-nzo bee yaari mu nkya kitulu ngaa-kwiibi kakwiisa, nkani nde keti kuba naana, na ka keti kutala ko, ti bamubula na nzo. 44Hango-nkuumbu, beenu se beenee bayirima, bukuri Mwaana muutu sa kiisa mu kilookolo kiri beenu lwahele ti na kitsimi.»

Kisari kyakwiikama na kisari kyahele kukwiikama

(Luk 12.41-48)

45«Nkya kisari kyakwiikama na kyalubuka, kiri mfumu wamuha lutumu ha yulu bisari bya mu nzo yaandi, mu kubaha byandya mu ntaangu yayelemene? 46Kiminu kuri kisari kikyo, kiri mfumu ha kakwiisa, wumumwiini kuri wuri mu kusa bubwo. 47Ngwanwa me nyiluleele ti, sa kamusuusa mu kukebe bitotolo byaandi byobinso. 48Ngo mbuti kisari kyakibi kiri mu kutsima kunsa mutima waandi ti: "Mfumu yaami wuri mu kudziingila mu kwiisa", 49na baandikiri mu kulata bambaasi baandi ba kisalu, kwedya na kwenwa na bakori ba malu, 50mfumu kisari kikyo sa kiisa mu kiluumbu kiri wahele kumukiingila, na mu kilookolo kiri nde wahele kuyaaba. 51Mfumu sa kamubinga; na kisari kikyo sa kyabwiilila maseembu, kintwaari na bangaa-bumpitu-bumpyoongo. Kukwo kuba bidilu na nkweetulu miinu.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index