Search form

Mat 25

Nkuma bantuumba kuumi banswaasa

1«Kimfumu kya mayulu kya fwanikina na bantuumba kuumi banswaasa, bari bu baholo miinda mya bo, bayende mu kweebwaana mulumi. 2Bataanu mo bo maba biwulu, na bataanu bari na madyeele. 3Bantuumba ba biwulu bu baholo miinda, bahele kuholo maasi. 4Ngo bari na madyeele baholo miinda myaaku na maasi mu mayuku. 5Mulumi bu kaba dziingila mu kwiisa, bobanso miisu mya baleme na babwa tolo. 6Mu kakati dya butsuku, mbeembu yabikisa: "Monee mulumi, yookee [lu] mubwaana." 7Hanaho, bantuumba babo bobanso basiimbuka, na bayirika miinda myaaku. 8Ngo bantuumba ba biwulu baleele kuri bari na madyeele ti: "Heenee beetu mwaa-maasi mu ma beenu, bukuri miinda mya beetu, miri mu kudzima." 9Bari na madyeele babvutula, baleele: "Pele! Makukula mu beenu na mu beetu ko. Ngo kasi yendee lwelusaka bayariki na lusuumba ma beenu-meene." 10Babo bu baba kweesuumba maasi, mulumi wayisa; na baba bayirima bakoto na nde, mu munkeembu wa makweele, na bakaanga mweelu. 11Mwa-mantaangu bu maluta, bantuumba bakaka se biisiri, baleele: "Mfumu, Mfumu, tudzibukila mweelu." 12Nde wabvutula, waleele ti: "Mu ngwanwa me nyiluleeriri ti, me nyahele kuluyaaba." 13Ngo beenee naana, bukuri lwahele kuyaaba kiluumbu na kilookolo.»

Nkuma ya bisari bitatu

(Luk 19.11-27)

14«Mukwongo, sa dyaba bunu muutu wuri kabaanaa wukweende ku budyeengi, nde wateele bisari byaandi na wabayakisa lubaku lwaandi. 15Kuri wamosi, nde waha bitalanta bitaanu; kuri wakaka byoolo; kuri wakimi kimosi, muutu-muutu bunu bwaba makwa maandi. Tumi nde wayende ku budyeengi. 16Hanaho, kisari kyataambiri bitalanta bitaanu wayende kweebisalila, na wabaka bitaanu bikimi. 17Bwobumosi kuri wunde wataambiri byoolo, wabaka byoolo bikimi. 18Ngo wunde wataambiri kimosi, bu kayende, wahaka bulu, wasweeke mboongo dza Mfumu yaandi. 19Mantaangu malaka bu maluta, Mfumu bisari bibyo wayisa mu kutambikisa lubaku na bo. 20Wunde wataamburi bitalanta bitaanu, wakokosolo, watwaala bitalanta bitaanu bikimi, waleele ti: "Mfumu bitalanta bitaanu wanyakusiri, mono bitalanta bitaanu bikimi, me nyabakiri." 21Mfumu yaandi wamuleele ti: "Bwabubwete! Ye kisari kyakibwete na kyakwiikama. Ye wabeeri wakwiikama mu byantele, ngo me nyikusuusiri ha yulu byalaka. Koto mu kiminu kya mfumu yaaku." 22Wunde se wataambiri byoolo, wakokosolo, waleele ti: "Mfumu, bitalanta byoolo ye wayakisiri me. Mono byoolo byakaka, me nyabakiri." 23Mfumu yaandi wumuleeriri ti: "Bwabubwete! Ye kisari kyakibwete na kyakwiikama. Ye wabeeri wakwiikama mu byantele, ngo me nyikusuusiri ha yulu byalaka. Koto mu kiminu kya mfumu yaaku." 24Ngo kasi, wataambiri kitalanta kimosi, nde se bu kakokosolo, waleele ti: "Mfumu, me nyabee nyaari ti ye muutu wuri na mutima wakuba, ye kootolaa kwaaku kuri wahele kukuna, na wukutukisaa biri wahele kunyaka. 25Na me nyabee na boomo; ngo nyayeensi kweesweeke kitalanta kya ye kunsa butoto. Mono kyaaku kyoki." 26Mfumu yaandi wabvutula, waleele kuri nde ti: "Ye wuri kisari kyakibi na kiri na bubolo. Ye wayaari ti me kootolaa hari nyahele kukuna; na nkookutukisaa hari me nyahele kunyaka. 27Habee nkani wasuusiri, mboongo dza me, kuri bakebi ba mboongo, kuri me habee bu nyikwiisa, me bweese kuholo dzaami na ndaandu. 28Ngo yisilee kitalanta kuri nde, na luha kyo, kuri wunde wabeeri na byo kuumi. 29Mukwongo, kuri wunde wuri na byobinso, sa bamuha, na sa kaba wabuukula mu bitotolo. Ngo kasi kuri wunde wahele na kitotolo, na ki kari na kyo sa bayisila. 30Kisari kyahele mufunu, muloose kunsa mampimbisi ma ku mbasi; kukwo kuba bidilu na nkweetulu miinu."»

Nsundusulu yampotulu

31«Mbasi-tsuku ha kwiisa Mwaana muutu kunsa nkeembu yaandi, na bambasi bobanso kintwaari na nde, haho nde kadzakala ha yulu mboloko ya nkeembu yaandi. 32Makaanda momanso sa makutukina ha busu bwaandi, na nde sa kahaambila babamosi na bakaka, bunu bu haambula mutari bimeeme na bataba. 33Nde sa kasuusa bimeeme ku lubakala lwaandi, na bataba ku lumoso. 34Haho, mbyaasi sa kaleele kuri bari ku lubakala lwaandi: "Waseenu, beenu bari taayi dya me walusakumuna; taambuleenu saala ngo kimfumu kibari baluyirikila tekesele nyirikulu nsi. 35Bukuri me nyaba na nzala, na beenu lwampeeri bya kudya; nyaba na mpwiisu, na beenu lwampeeri bya kunwa; nyaba munzeense, na beenu lwantaamburi; 36Nyaba mpene, na beenu lwandwiikiri; nyaba nyabeele, na beenu lwayisa kumono; nyaba mu boroko, na beenu lwayisa kuri me." 37Hanaho, basuunguma sa babvutula kuri nde, sa baleele ti: "Mfumu, nkya ntaangu beetu twamwiini ye kuri wuri na nzala na twakudiisiri, wuri na mpwiisu, na twakuheeri bya kunwa? 38Mu nkya ntaangu twakumwiini kuri wuri munzeense, na twakutaambiri, bunu pe wuri mpene, na twakulwiikiri? 39Nkya ntaangu twakumwiini kuri ye wabeele, bunu pe wuri mu boroko na twayisiri ku wuri ye?" 40Mbyaasi sa kabvutula, sa kaleele kuri bo ti: "Mu ngwanwa me nyiluleele ti: Mamo ma lwayirikiri kuri mosi, mu bampaangi bamaba, babvuriri buntele, lo kuri me lwayirikiri."»

41«Haho mbyaasi sa kaleele kuri bari ku lumoso ti: "Tatukeenu la na me, beenu ba bari babulila mpopi, yendeenu ku mbaawu yahele manunu, yibari bayirikila mu ntoono dyabulu na bambasi baandi. 42Bukuri me nyaba na nzala, na beenu lwasii mpa bya kudya ko; nyaba na mpwiisu, na lwasii mpa bya kunwa ko; nyaba munzeense, na lwasii ntaambula ko; 43nyaba mpene, na lwasii ndwiika ko; nyaba nyabeele, na nyaba mu boroko, na lwasii kwiisa kumono me ko." 44Bo se sa babvutula, sa baleele ti: "Mfumu nkya ntaangu beetu twamwiini ye, kuri wuri na nzala, bunu pe mpwiisu, bunu pe wuri munzeense, bunu pe wuri mpene, bunu pe wabeele, bunu pe wuri mu boroko, na beetu twasii kubakisa ye ko?" 45Haho, nde sa kabvutula kuri bo, sa kaleele ti: "Mu ngwanwa me nyiluleele ti: mamo ma lwaheriri kuyirika beenu kuri mosi mu babvuriri buntele bamaba, lo kuri me lwaheriri kumayirika." 46Na babo, sa beende ku nseembulu dzahele manunu, ngo kasi basuunguma ku kidziingu kyahele manunu.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index