Search form

Mat 4

Nsindukulu dza Yesu

(Mal 1.12-13; Luk 4.1-13)

1Hanaho, Mpeeve yanata Yesu ku nsi ya nkatu, mpisi dyabulu kamusa mu nsindukulu. 2Bu kakoto loomi mu biluumbu makuumi mana ma mwiini na makuumi mana ma butsuku, ku manunu nde wakolo nzala. 3Musindukiri bu kakokosolo wamuleele ti: «Mbuti ye mwaana Nzaambi, leele ti matari ma makituka mampa.» 4Yesu wabvutula ti: «Diri dyatinu ti: "Muutu kari mbeele mwooyo mu mana mampa kitsu ko; ngo se mu maampu momanso mapala mu munwa Nzaambi."» 5Haho, dyabulu wamunata ku bvula dyangisi, na wateeteke ku yulu nsoongi Nzo-nzaambi, 6na wamuleele ti: «Mbuti ye mwaana Nzaambi, sonoko ku nsuku-nsi; bukuri diri dyatinu ti:

"Nde sa kaha lutumu kuri bambasi baandi mu ntoono ye,

na bo sa bakunaanguna mu myooko,

mu kubata ti kuulu kwa ye kukwiisa kubumina kya mu tari."»

7Yesu wabvutula kuri nde ti: «Diri dyatinu se ti: "Yaa suusa Mfumu Nzaambi yaaku mu nsindukulu ko."»

8Dyabulu wabweese kumunata ku yulu mulaandu nkati wadzaangama kwalaka, wamusoongo bimfumu byobinso bya nsi na nkeembu ya byo. 9Nde waleele kuri Yesu ti: «Me sa nyakuha byobinso bi, mbuti ye tsukumini me na kunsaambila.» 10Hanaho Yesu waleele kuri nde ti: «Yisika, Satana! Bukuri diri dyatinu ti: "Mfumu Nzaambi yaaku ye yelemini kutsukumina, na nde kitsu yelemini kusaambila."» 11Haho, dyabulu wamusisa; na mono, bambasi bakokosolo na bamusalila.

Yesu wabaandika kisalu kyaandi ku Ngalili

(Mal 1.14-15; Luk 4.14-15)

12Yesu kayuka ti Yowane bamukaanga, nde wayende ku Ngalili. 13Nde wasisa Nadzara na wayende kweedzakala ku Kafarnawumi, mu teke mubu, mu mankoonsi ma Dzabuloni na ma Nefetali; 14mpisi mamo ma leeriri mubikiri Esaya meende mu mana; nde waleele ti:

15«Nsi ya Dzabuloni na nsi ya Nefetali,

nzila ya mubu, ku simu dya Yorodani,

Ngalili ya makaanda!

16Baatu badzakala kunsa mampimbisi,

bamwiini buungi bwabunene;

buungi bumonokini,

kuri babo badzakala mu nsi na ha mposi ya lufwa!»

17Haho Yesu wabeke mu kwebikisa, na kweleele ti: «Yiingeenu madyeele, bukuri Kimfumu kya mayulu kikokisiri!»

Yesu wateele balebi bana

(Mal 1.16-20; Luk 5.1-11)

18Bu kaba kweyende mu ndaambu mubu wa Ngalili, nde wamono bampaangi boolo, Simoni wubateelaa ti Petelo, na Andere mpaangi yaandi, bari mu kutuba siinga mu mubu; bukuri bo baba bilebi. 19Yesu waleele kuri bo ti: «Namee me, na me sa nyasa beenu bilebi bya baatu.» 20Hanaho, bo babwoongolaa masiinga ma bo bamunemi. 21Bu kayende ha mankula, wamono bampaangi boolo bakimi, Yakobo bo na mpaangi yaandi Yowane, baala ba Dzebedayi, munsa bwaatu na Dzebedayi taayi dya bo, bari mu kuloondo masiinga ma bo. Nde ha kabateele mbila. 22Hanaho, bu basisa bwaatu na taayi dya bo, bamunama.

Yesu wayikisa na watsinikisa babeeru

23Tumi Yesu wayende mu Ngalili yoyinso, mu kweyikisa munsa manzo ma nkutukunu ma bo, na kweyaabisa Musamu Wamubwete wa Kimfumu, na kwetsinikisa mabeeru momanso, na bipfuumi byobinso bya baatu. 24Mvuumfu yaandi yatsamukina mu Sirya dyodinso. Bamutwalikila babeeru bobanso baba na mabeeru ma bitsuumbu ngo bitsuumbu na ba kweluunga na mpasi, [na] baba na mampeeve mamabi, baba na bubeeru bwa kimbikila-ngoondo, baatu babobo binamu, na nde wabatsinikisa. 25Mampuumbu malaka mafumini ku Ngalili, ku mumvuka wa mabula kuumi, ku Yerusalemi, ku Yudaya na ku simu dya Yorodani, maba kwemunamaana.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index