Search form

Lom 11

Nzaambi wahele kuyekele Isaheli

1Hango me nyifuula ti: buri Nzaambi wayekele baatu baandi? Ti bele na dyo pe! Mukwongo, me Mu-isaheli, nyapalila mu Abalaami, mu mwooyo wa Benyamini. 2Nzaambi wahele kuyekele baatu baandi ba katekisiri kuyaaba. Hoti beenu lwahele kuyaaba ma leele Matinu mu Eliya, ha kari mu kunyoongono Isaheli kuri Nzaambi? 3«Mfumu, badzusiri babikiri ba ye, batsyaamini madziku maaku na me me-kaka nyasiiri, na basaka kunzusa.» 4Ngo kasi, nkya mvutu Nzaambi kari kamuha? «Me nyasweeke mu ntoono ya me-meene, mafuunda nsaamu ma baatu, bari bahele kutsukumina Baali.» 5Ngo bwobumosi se mu ntaangu yimayi, kuri ndaambu Baatu yasaala, bunu buri nsoolulu ya bweese. 6Ngo mbuti mu bweese, lo kusii kuri ko ti mu biyiriki, bukuri bweese, lo busii bweese ko.

7Hango buri? Bikwesaka Isaheli, wahele kubibaka; ngo kasi wunde wu bari basoolu wabibaka; ngo bakaka babakubisa mutima, 8bunu bu diri dyatinu: «Nzaambi wabaha mpeeve ya mbwiilu tolo, miisu mu kuhele kumono, na makutu mu kuhele kuyuka, natee mu kiluumbu kya lu.» 9Na Davidi wuleele ti:

«Hemese ndiilu yaaku yiba kuri bo mweete na siinga,

mpwaani ya kubwa mu masumu na ya kutaambila maseembu.

10Hemese miisu mya bo miba mampimbisi, mpisi bahele kumono;

na sa kuri ti mambisa ma bo maba ma koromo mu mpisi ntaangu.»

11Ngo me nyifuula ti: buri bo babumuna kya ngo bari babwa? Ti bele na dyo pe! Kasi mu lumvuki lwa bo, ngo makaanda mari mabaka mvuukulu, mpisi heki bo basa bukwa kuri makaanda. 12Ngo mbuti heki lumvuki lwa bo ngo busina bwa nsi, na mbwiilu bo ngo busina bwa makaanda, lo dyaburi bahele kutaambula mibvuriri bubwete, mu ntaangu yiri bobanso bakukiri?

Mvuukulu ya makaanda

13Kuri beenu makaanda me nyeki dzoonso: Mu bukuri me nyiri ntumu kuri makaanda, nyikeembese kisalu kyaami, 14mbuti heki mu bubwo, lo me nsii kuri ti, baturi mu kaanda dya muswinyi basa bukwa, na me mvuukisa babamosi mu bo. 15Mukwongo, mbuti kusuusa kwa bo ha luteke, ngo nyukusunu na nsi, lo buri bubeele mvutukulu bo, mbuti ka bumwooyo mu bafwa ko?

16Mbuti ndaambu mbanda yiri yangisi, lo mbanda yoyinso se yangisi; na mbuti mwaansi wangisi, lo bimpaala se byangisi. 17Ngo mbuti mu muti wu bakunini, bimpaala byabimosi byatabulu, na ye wuri muti wa ku musitu, bakukwiikiri mu muti wunde, mu kuba kintwaari na bimpaala byasaala, na kutaambula maampa mafumuna mu myaansi, 18lo yaa sa kimweese ko kuri bimpaala byatabulu. Mbuti ye wusa kimweese, lo yaaba kuri ti, kari myaansi myamene mu ye ko, ngo ye wamene mu myaansi.

19Ye kampe sa leele ti: «Bimpaala bibyo babitabula, mpisi heki me mba nyakwiiku.» 20Bwabubwete; bimpaala bibyo babitaburi bukuri byahele na kanyi, ngo kasi ye wakangimina mu kanyi. Yaa ba na masiiku ko, ngo ba na boomo. 21Bukuri, mbuti Nzaambi kasii wuungula bimpaala bya muti wamene mu nde-meene ko, lo ye se kakuwuungula ko. 22Ngo moneeti buri mbweeyulu-mutima, na nkubulu mutima ya Nzaambi: nde wuri na nkubulu mutima kuri babo babwa, ngo wuri na mbweeyulu-mutima kuri ye, mbuti ye namitini kuba kunsa mbweeyulu mitima yiyo, mbuti ka bubwo ko, lo ye se sa bakuyusula. 23Bo ngo bari, mbuti bahele kunamitina mu mpelulu kanyi, lo bo se sa baba bakwiiku; bukuri Nzaambi wakuka mu kubweese kubakwiika. 24Mukwongo, mbuti ye kimpaala kya muti wa musitu, bakutabula na bakukwiika mu muti wakunu, lo buri dihele kubvulila bubwete mu bo, mu kuba bakwiiku mu muti wa bo-meene.

Isaheli dyodinso sa dyaba dyabvuukusu

25Bampaangi, me ntii ko ti beenu luba kunsa lubu, mu mitariri mpaanu yimayi, mpisi luhele kumonoko bunu bangaa-madyeele mu beenu-meene, bukuri nkubulu mutima ya ndaambu kaanda dya Isaheli sa yaba, natee makaanda momanso makotiri. 26Na mu bubwo, Isaheli dyodinso diba dyabvuukusu, bunu bu diri dyatinu:

«Wunde wukuula baatu sa kafumuna ku Syoni,

sa kayusula tungu mu Yakobe.

27Bubwo buba lulelusunu lu nyisa na bo, mu ntaangu yi nyiyisila masumu ma bo.»

28Mu mitariri Musamu Wamubwete, bo bataatu mu ntoono beenu; ngo mu mitariri nsoolulu, bo banduku ba mutima mu ntoono bataayi, 29bukuri bikabu na mbila Nzaambi bayisila ko. 30Mukwongo, mu ntaangu yayikulu, beenu lwasiiri nko kuri Nzaambi, ngo kasi mu lumalu, beenu balubakila ngebe, ha lumbisa lwa nko dza bo. 31Bunubwo se, bo mu lumalu, basa nko ha lumbisa lwa ngebe dzi bari babakila beenu, mpisi heki bo se bababakila ngebe mu lumalu. 32Mukwongo, Nzaambi wakaangisa bobanso kunsa nko, mpisi heki kabakila bobanso ngebe.

Nzaambi wamunene

33Busina, madyeele na nyaabulu ya Nzaambi biri na musundu; nsundusulu dzaandi dziri na bwa kufyongokono ko, na manzila maandi mari na bwa kukotolo ko. 34Mukwongo,

«Na wayaaba kitsimi kya Mfumu?

Bunu pe na waba muhe-mandoongi kuri Mfumu?

35Bunu pe, na waha kuri nde,

mpisi nde kamubvutukila?»

36Bukuri byobinso kuri nde, mu nde na bya nde. Kuri nde kuba nkeembu mu bibvu! Amene.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index