Search form

Lom 3

1Hango mufunu wa kuba Muyudayo wuri hari, bunu pe ndaandu ya nteendulu bubakala yiri hari? 2Yiri yayinene mu monso. Bukuri kuri Bayudayo batekisiri kuha maampu ma Nzaambi. 3Heki mu nki? Mbuti babamosi basii ba bakwiikama ko, buri kuhele kukwiikama kwa bo, lo kuyaariri nkwikumunu ya Nzaambi? 4Ti bele na dyo pe! Nzaambi ngaa-ngwanwa, ngo kasi mpisi muutu wuri na mpya, bunu bu diri dyatinu:

«Ye yelemini kuba wasuunguma mu nzoonsulu yaaku,

mpisi ye luuluka ha bakutsuundisa.»

5Ngo mbuti kunsa bubayi bwa beetu nsungumunu ya Nzaambi yimonokono, lo nki tuleele? Buri Nzaambi kabaka nkesi, lo weki ngaa-bubayi? Me mu kimuutu nyiri mu kudzoonsolo. 6Ti bele na dyo pe! Lo dyaburi Nzaambi mbasi-tsuku katsuundisila nsi?

7Ngo mbuti mu mpya dza me, ngwanwa ya Nzaambi yimonokono na kensekelee mu ntoono nkeembu yaandi, lo mu nki babweese kutsuundisa me bunu ngaa-masumu? 8Hango, mamabi tuyirikee kweetu mpisi mamabwe miisa, kindeele babo bakwetufutukila, ti beetu turi mu kweeleele bubwo? Mutsuundu wu bataambula bo, wayelemene mu bo.

Kwahele muutu wasuunguma

9Ngo nki? Buri beetu tubvuriri bweese ti na bambaasi? Pele! Mukwongo, beetu twatswiikisiri ti: na Bayudayo, na Bahelene bobanso bari kunsa lutumu lwa masumu; 10bu diri dyatinu:

«Kuri muutu wasuunguma ko, kuri ti mosi ko,

11kuri ti mosi ko wuri na madyeele,

kuri ti mosi ko wukwesaka Nzaambi.

12Bobanso badziimbisa nzila,

mu kintwaari bobanso basaala mufunu ko;

Kuri ti mosi ko wuyirikaa mamabwe,

nkati kwahele ti mosi.

13Miwiri mya bo, mampeembe mamwaasi,

bakwesalila ndima dza bo mu kwewuna,

mu bibori bya bo muri misya mya mpiri;

14minwa mya bo myaluula mu mampopi

na mu misamu myankari;

15miilu mya bo myaleenge mu kwetsaamuna makila,

16mfukusulu na manyoongi biri mu manzila ma bo,

17bahele kuyaaba nzila ya kiyeengi.

18Kibvumi kya Nzaambi kyo pe ha miisu mya bo.»

19Tuyaari ti myominso mi leele mangisi, mitariri bari kunsa mangisi, mpisi bobanso bakaanga minwa, na nsi yansiina yitaambula kibila ha busu bwa Nzaambi. 20Hango-nkuumbu, kuri muutu ko wuba walulukusu mu biyiriki bya mangisi, bukuri mangisi yini nyaabulu masumu makoohaanaa.

Dyaburi Nzaambi kari kabvukusila baatu

21Mu lumalu, Nzaambi mwaasoongo buri nde kaluulukisa kwahele mangisi, didyo dyatswiikusu mu mangisi na babikiri: 22Nzaambi wuluulukisa bobanso, mu kanyi mu Yesu Kiristo. Mukwongo, kwahele nsobokoso, 23bukuri bobanso bayirika masumu na bahelele nkeembu Nzaambi, 24ngo nde wabalulukisa kwa mungengi mu bweese, mu nzila ya nkuululu yiyo yiri mu Kiristo Yesu. 25Nde, Nzaambi kari kayakisa bunu kikori mu makila maandi mu nzila ya kanyi, mu kusoongo nsungumunu yaandi bu kahemisini masumu matekisiri, 26mu ntaangu ya nkindusulu-mutima waandi. Nde wuri mu kusoongo nsungumunu yaandi, mu ntaangu ya lumalu, mpisi kaba wasuunguma nde-meene na kaluulukisa wunde wuri na kanyi mu Yesu.

27Ngo masiiku mari hari? Mari ko. Mu nkya ngisi? Ya biyiriki? Pele, ngo mu ngisi ya kanyi. 28Mukwongo, beetu tutsimini ti, muutu wuri walulukusu mu kanyi, kwahele biyiriki bya mangisi. 29Buri Nzaambi ya bani Bayudayo yiri? Buri kari ya makaanda se ko? Bunubwo! Ya makaanda se yiri. 30Ngo bukuri Nzaambi mosi kitsu, yiluulukisa mu kanyi, bateende bubakala na bahele kuteende bubakala. 31Ngo tuyisilee kwaandi mangisi mu ntoono kanyi? Pele! Yaa buba bubwo ko, ngo kasi beetu tutswiikisa mangisi.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index