Search form

DEUTERONOMY 11

LALPA Rokualnâk

1“LALPA nan Pathian chu dâwt ule, a dân zawzawng tla chu zûl kumza u. 2LALPA ruangah amah lakah theihthiamnâk nan nei mi chu theihkumza u. Hi theihthiamnâk neitu hi nan fa le tla asi lo, nanmah tla nan si. LALPA rokualnâk, a thiltikhonâk, a chak zia, 3thilchê ti tla nan muh rawh asi. Aigupta lalchem leh a ram pumpi ah thil a ti mi tla khawm nan muh asi. 4Aigupta mi kawrsen leh an rang tla leh an kari tla, Tipi Sen lakah nanmah an ṭhawl na liauah an pil le, a veih hep na mi kha nan muh asi. 5Hi mun nan hawng tleng lânah ramkaro ah LALPA nih thil a ti mi tla khawm nan theih asi. 6Dathan leh Abiram, Reuben phun a mi Eliab fapa tla lakah a ti mi khawm nan theih nawlh kha. Tual a hawng kak le, nan ektê mitmuh hen an dawngsungkhur hen an puanin tla, an to-aw tla leh an ran zawzawng tual a kak le, a dawlh hep na mi tla. 7Asi, nanmah tak kha LALPA nih thil rokual a ti mi tla chu nan muh asi.

Ram Tiam Lakah Mi Malsâwmnâk

8“Tusûn ni ah dân ka nan pêk na mi zawzawng hi zûl u. Chu tikah Jordan Va kanh hen nan lûtnâk ding mi ram chu nan luah kho lai. 9Nan thlâktu tla leh an thlâk tla sinah pêk ding hen LALPA nih a tiamh mi ram ṭha leh neihnâk ram ah sâwt tak nan um lai. 10Nan luah ding mi ram chu a lânah nan umnâk Aigupta ram hâwi asi lo. Chunah chun thlâi chî nan erh khawmah har tak hen tidil ding hen rianṭuan a herh le; 11sikhawmsele, nan va lûtnâk ding mi ram chu tlâng sâng tak leh tivakuam tinung um mi ram asi. 12LALPA nan Pathian nih hi ram chu a kilkâwi kumza, tlâitluan hen a vêng hen a kil ding mi asi.

13“Churuangah, thupêk tusûn ni ah kan pêk na mi tla hi zûl ule, LALPA, nan Pathian chu dâwt ule, nan thinlung zawzawng hen amah nâwl zulh u. 14Chu hâwi nan ti chun, nan ram ah a herh tik zawngah ruah a hawng sûrtir lai le, fângzûn liau leh fûr tla khawmah, churawhchun, fâng tla, uain tla, Oliv sariak tla, 15nan ranrual tla rangah belh tla a hawng um lai. Nan duh tâwk hen fâng tla nan nei lai. 16LALPA lakah nan um mi chu pathian dang tla leiah pial rîlmâl lah u. 17Nan pial chun, LALPA nan tlûnah a thinthawk lai. Ruah a khap lai le, nan thlâi chî keuhnâk ding mi tual a char fêk lai. Churawhchun ram ṭha an pêk na mi sikhawmsele zeikarlo ah nan thi hep lai.

18“Hi bang thupêk tla hi theihkumza hen nan thinlung tharhnâk ah mang u. Nan bân ah a khimh ule, nan chal ah khimh u, thinlung ah theihkumzanâk dingah. 19Nan fa tla sîntir na ule, in ah khawm simh na u, mun dang khawmah, rian nan ṭuan liau leh nanna dîn liau khawm ah sîntir na u. 20Nan kawtkâ tung leh nan kawtkâ kawm ah khawm rîn u. 21Churawhchun LALPA nan Pathian nih nan thlâktu tla rangah a tiamh mi ram ah chun nanmah leh nan fa tla hen hun sâwt tak nan um lai. Tual tlûnah vân a um kar vial chu chunah hun sâwt tak nan um lai.

22“Dân ka nan pêk na mi zawzawng chu zumhkâi tak hen zûl ule, LALPA nan Pathian chu dâwt ule, thu a nan pêk na mi kip ti hen a lakah zumhkâi tak hen um u. 23Churawhchun nan kalnâk zawngah phun tla chu an nar piak na lai le, nanmah ngâk hen thiltikho dauh tla ram chu nan luah lai. 24Nan lamh mi tual nan kalnâk zawng chu nan tâ asi lai. Nan ramri simlei mi ramkaro thawk hen marlei mi Lebanon Tlâng leh, saklei mi Eufretis tiva thawk hen thlanglei mi Mediteranian Tipi tiang asi lai. 25Chu ram ah nan kalnâk kipah LALPA nan Pathian nih chunah minung tla chu nanmah an ṭih na ding hen a siam na lai le, âukhawm nih a thutiam hâwi hen a nan kham kho na lai lai lo.

26“Tusûn ni ah hin malsâwmnâk leh siatbarhnâk thîm ding hen kan pêk na. 27LALPA, nan Pathian thupêk tusûn ah kan pêk na mi hi nan zûl chun malsâwmnâk asi lai le; 28a tlûnah nan sawnh dah lo mi phun dang pathian leikângah nan pial hen hi bang thupêk tla hi nan zûl lo chun siatbarh nan si lai. 29LALPA nih ram nan va luah ding mi lakah an kalpi na tikah chun malsâwmnâk chu Gerizim Tlâng ah nan sim lai le, siarbarh thu chu Ebal Tlâng ah nan sim lai. 30(Hi bang tlâng hi Jordan Va saklei kângah Jordan Vadung Kanaan mi umnâk ram tla asi. Gilgal khua kiangah mi More ah mi thing thenhlimh thawk hen lât tuktarâi lo ah thlanglei kângah a um mi asi.) 31Tuah LALPA nan Pathian nih an pêk na mi ram Jordan Va chu nan kanh awt rawh asi. Chunah chun nan va kal hen nan va um tikah chun 32tusûn ah dân kan pêk na mi hi zûl ding hen theihkumza u.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index