Search form

EXODUS 22:15

15Chubang hâwi hen a um liauah a dâwngpu a um mi asi chun, rulh ding a herh lo. Mi nih chu ran chu a man pêk ding hen a lâng mi asi chun, a tlâu mi chu a lâng man hen denh ding asi.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index