Search form

EXODUS 24:6

6Mosi nih ran thî khingkhuai chu a lâk le, khêng ah a siah, a dang a khing chu mâichâm tlûnah a theh.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index