Search form

EXODUS 27:4

4Mâichâm rangah dâr lên siam le, chu lên tlûnlei a kî kipah dâr a nâ pali zawnhnâk ding na siam ding asi.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index