Search form

EXODUS 28:28

28Ṭâng bêk kual chu ephod ngûn kual lakah dumpâwl rirual hen sih, tâisâwm tlûnah mi ṭâng bêk chu â lît kho lonâk ding hen.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index