Search form

EXODUS 38:30

30Chu hen chun LALPA umnâk tualmâi rangah a tohnâk tla a siam, dâr mâichâm leh a dâr lên leh mâichâm thuamthil zawzawng tla a siam.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index