Search form

EXODUS 40:5

5Rimthâw duahnâk ngûn mâichâm chu Thudântuk Bâwm mâika ah siah le, Puanin mâilei ah puanzâr chu thlaih.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index