Search form

GENESIS 23:11

11“Pu, ngâinik, a pûk hen, a lo hen, a ektê hen kan pêk lai. Hi ka mi tla mâika ah hin kan pêk lai; na nupi chu na vûi khonâk ding hen,” ti hen a sâng.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index