Search form

NUMBER 20:6

6Mosi leh Aron chu mi zapi lakah mi anna kiang ving le, Puanin mâika ah an va dîr. Tual leiah an mâi hawih hen an buk le, LALPA umnâk chêu mitser rê mi chu an sinah a hawng lang.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index