Search form

Exodo 1:19

19Igtaba dan, na mà dan, “Sir, magani tô mga gabayi ka Hebreo, asta sékót dan gó ágpamasusu, su tô dì ké pa ágdunggù, áglássut dán tô gabatà dan. Dì dan ágkatággasan iring katô mga gabayi ka taga Ehipto.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index