Search form

Exodo 11:1

Inaté tô mga tambang kaké gabatà gamama

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Papiddán ku tô sábbad pa supak tun ta harì ka Ehipto asta tun ta mga sakup din ébô péwaán kó ikandin. Atin ka péwaán kód, pamagaan kó gó ikandin ébô makéwà kó.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index