Search form

Exodo 12:17

17Imu kó gó kani Kalimudan Tingód Ka Pan Na Ándà Pagpatubù ébô dì yu kalingawan na ni álló ni tô kapid ku katô langun yu tikud tun ta Ehipto. Imu yu ni álló ni na kalimudan yu, agad sikiyu ó tô mga rubbad yu, kada ámmé sippang tun ta ándà ágtamanán.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index