Search form

Exodo 12:39

39Atin ka ágsódô dan ébô kuman, ággamitán dan tô igmasa na ándà pagpatubù na igpid dan tikud tun ta Ehipto, asta áglutuán dan tô pan tun ta baga. Tô harina dan ándà tagui katô pagpatubù su sékót dan igpéwà tikud tun ta Ehipto, asta ándà timpo para taganaán tô ágkannán dan asta patubuán tô pan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index