Search form

Exodo 12:43

Mga sugù tingód katô Kalimudan Ka Kalabé

43Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises asta ki Aaron, na mà din, “Ni gó tô mga sugù ku tingód katô Kalimudan Ka Kalabé. Dì mému kuman tô mga ánnà rubbad i Israel.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index