Search form

Exodo 13:13

13Atin ka ágpamasusun tô tambang kaké nati mama katô asno yu, tábbus yu ka nati ka karnero. Asal ka dì yu tábbusán tô asno, kailangan táppuán yu tô alig din ébô maté. Kailangan tábbusán yu tô mga tambang kaké gabatà yu gamama.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index