Search form

Exodo 13:19

19Igpid i Moises tô mga tullan i Jose, su taganà igtandô tô mga rubbad i Israel ki Jose sayyan na tô gó é lumun dan. Tô ándà pa kamaté si Jose, igkagi sikandin, na mà din, “Atin ka péwaán kó katô Manama tikud tun ta Ehipto, pid yu tô mga tullan ku.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index