Search form

Exodo 14:12

12Yaka nu ágkalingawi tô igkagi dé áknikó tô ándà ki pa panó na dungguan ki katô madat. Igkagiyan dé sikuna, na mà dé, ‘Pabayà kéd na pallang katô mga taga Ehipto.’ Madigár pa gó ka manayun ké móddô na állang ka tandingán katô maté ké tun ta disyerto.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index