Search form

Exodo 15:15

15Imáddangan tô mga ágpangulun tun ta Edumea.

Igkárkár tô magani mga manubù tun ta Moab.

Mataló tô langun na igóddô tun ta Canaan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index