Search form

Exodo 15:26

26Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Atin ka tuu kó maminág kanak, asta lumun yu tô nángngà tun ta saruwan ku, asta mánnal kó katô mga sugù ku, asta tumanán yu tô langun ka palumun ku ákniyu, dì ku sikiyu supakan katô mga bógók na igpapid ku tun ta mga taga Ehipto. Sakán tô Áglangngagán na ágtabang ákniyu ébô kólian tô mga bógók yu.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index