Search form

Exodo 16:16

16Igsugù tô Áglangngagán na kailangan limudán yu langun tô ágkailanganán yu. Limud kó ka duwa litro para katô tagsábbad-sábbad manubù tun ta pamilya yu.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index