Search form

Exodo 16:29

29Manan ka ándà dan ikagpát na igsalinna katô ikapittu álló ébô paginawa dan? Tô gó tô gunayan na dubli tô ágkakan na ágbággén ákniyu tun ta ikannám álló ébô duwán nángngà para katô duwa álló. Dalám ka álló ka kapaginawa, kailangan tumónnók kó. Yakó áglimud katô ágkakan tun ta ikapittu álló.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index