Search form

Exodo 16:8

8Igkagi si Moises, na mà din, “Tô Áglangngagán tô mággé ákniyu ka karne kada ágsalláp tô álló, asta mággé ákniyu ka pan kada sállám. Igpaminág sikandin katô kaburáng-buráng yu tingód kandin. Bánnal na igburáng-buráng kó ánnà tingód áknami, asal tingód katô Áglangngagán.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index