Search form

Exodo 17:6

6Mangatta ákniyu tun ta dakál batu tun ta Sinai. Lagpás nu tô batu, asta marus tô wayig ébô duwán ginámman katô mga manubù.”

Igbánnal i Moises tô igsugù kandin róggun ágsállág tô mga ágpangulun ka mga rubbad i Israel.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index