Search form

Exodo 17:7

7Igngadanan i Moises tô lugar na Masa asta Meriba, su igburáng-buráng tô mga manubù ki Moises, asta igkinnaman dan tô Áglangngagán ukit katô igkagi dan, na mà dan, “Dumóppón tô Áglangngagán áknita, ó dì?”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index