Search form

Exodo 19:12

12Pému nu tô mga pató tun ta lindig katô pabungan ébô dì lumapas tô mga manubù tun ta pabungan. Kagiyi nu sikandan na dì dan tumikáddág tun ta pabungan. Dì gó mému awidan dan tô lindig katô pabungan, su matayan gó tô dì mánnal.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index