Search form

Exodo 19:21

21Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Tupang ka, asta sugù nu tô mga manubù ébô dì dan lumapas katô pató. Dì mému tumikáddág dan ébô sumállág dan kanak, su maté tô lumapas.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index