Search form

Exodo 19:8

8Igpadángngané dan langun igtaba, na mà dan, “Bánnalán dé tô langun sugù katô Áglangngagán.”

Purisu igulit si Moises katô Áglangngagán ka ándin tô igtaba dan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index