Search form

Exodo 2:3

3Asal su dì dán gó mému állássán tô batà, igkangé katô innà din tô sábbad basket na igimu tikud tun banban na igtapóngan ka ispalto ébô dì makahu tô wayig. Igdalám din tô batà tun ta basket asta igpakapó tun ta ligad ka wayig na sigbáttán.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index