Search form

Exodo 2:5

5Ándà kadugé, igdunggù tô prinsesa tun ta wayig ébô madigus, róggun igpanó-panó tô mga ágsuguánnán din tun ta ligad katô wayig. Igkita katô prinsesa tô basket tun ta ligad ka wayig na sigbáttán, asta igsugù din tô ágsuguánnán din ébô kangén.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index