Search form

Exodo 2:6

6Igpókéan katô prinsesa tô basket asta igkita din tô batà. Igsággó tô batà, asta inéduwan tô prinsesa kandin. Igkagi sikandin, na mà din, “Hebreo ni batà ni.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index