Search form

Exodo 4:3

3Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Dabù nu yan tun ta tanà.”

Tô igdabù dán i Moises tô tukád din tun ta tanà, minému na áppuy, asta igpalaguy si Moises.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index