Search form

Exodo 7:14

Igdunggù tô mga kadattan tun ta Ehipto

Exo 7:14-12:36

Tô dipanug

14Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Tuu matággas tô ulu ka harì, asta dì din péwaán tô mga manubù.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index