Search form

Exodo 8:1

Tô mga bakbak

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Sadun ka tun ta harì ka Ehipto, asta kagiyi nu sikandin, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index