Search form

Exodo 8:20

Tô mga langó

20Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Simag ka tuu sállám, atin ka madun tô harì tun ta wayig, angati nu sikandin, asta kagiyi nu, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index