Search form

Exodo 9:13

Igpadabù tô magdakál mga ayis tun ta banuwa

13Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Simag ka tuu sállám, saduni nu tô harì, asta kagiyi nu sikandin, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán na Manama na ágpangadapán katô mga Hebreo: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index