Search form

Genesis 14:14

14Tô ikasóddór si Abram na inammát tô bataánnán din, iglimud din tô langun állang din na katig ággamit ka laniban, na tállu gatus sapulù walu (318) tô langun dan, asta igagtà dan tô áppat harì sippang tun ta lunsud ka Dan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index