Search form

Genesis 14:9

9katô mga sundalo katô áppat harì, na si Cadorlahomor na harì tun ta Elam, si Tadal na harì tun ta Goyim, si Amrafel na harì tun ta Sinar, asta si Arioc na harì tun ta Elasar. Lima tô mga harì na igsulung katô áppat mga harì.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index