Search form

Genesis 15:13

13Igkagi tô Áglangngagán kandin, na mà din, “Pasóddórán ku áknikó na móddô gó tô mga rubbad nu tun ta banuwa ka duma mga manubù. Kahirapan dan asta állangán dan katô duma mga manubù sippang ka áppat gatus (400) ámmé.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index