Search form

Genesis 18:15

15Imáddangan si Sara. Purisu igbulaló sikandin asta igkagi, na mà din, “Ándà a ngisi.”

Asal igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Bulaló yan. Bánnal na igngisi ka.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index